15-11-2018

  Konečný termín na zaslanie kópie certifikátu o produkcii v kvalite bio na príslušné RP PPA