01-01-2018 - 31-12-2018

  Trvanie záväzku, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov