01.01.2020 - 31.12.2020

  IP SAD - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov

IP SAD - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov