01.01.2020 - 31.12.2020

  IP VIN rodiaci - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov

IP VIN rodiaci - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov