16.05.2020 - 09.06.2020

  LEKS - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania

LEKS - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania