Otázky a odpovede k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu

21.08.2017

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 8/2017 časť 2.

03.08.2017

Najčastejšie kladené otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 8/2017

10.04.2017

Zoznam najčastejších porušení pravidiel verejného obstarávania/obstarávania (VO/O)