Organizačný poriadok PPA

02-01-2019

Organizačná schéma

Platná od 1.1.2019

02-01-2019

Organizačný poriadok - všeobecná časť

02-01-2019

Organizačný poriadok - osobitná časť