Organizačný poriadok PPA

01-10-2018

Organizačná schéma

Platná od 01.10.2018

01-10-2018

Organizačný poriadok - všeobecná časť

01-10-2018

Organizačný poriadok - osobitná časť