Organizačný poriadok PPA

01-03-2017

Organizačná schéma

Platná od 21.02.2017

14-04-2016

Organizačný poriadok - osobitná časť

14-04-2016

Organizačný poriadok - všeobecná časť