Organizačný poriadok PPA

15-05-2017

Organizačná schéma

Platná od 16.05.2017

14-04-2016

Organizačný poriadok - všeobecná časť

24-03-2017

Organizačný poriadok - osobitná časť

Úplné znenie v znení dodatku č.4/2017 zo dňa 20.02.2017 s účinnosťou 20.02.2017