Štatút PPA

04-12-2008
Štatút Pôdohospodárskej platobnej agentúry

20-01-2010
Dodatok č. 1 k Štatútu Pôdohospodárskej platobnej agentúry

13-05-2010
Dodatok č. 2 k Štatútu Pôdohospodárskej platobnej agentúry

03-11-2010
Dodatok č. 3 k Štatútu Pôdohospodárskej platobnej agentúry

07-01-2011
Dodatok č. 4 k Štatútu Pôdohospodárskej platobnej agentúry