10.01.2024

Oznámenie prijímateľom priamych podpôr

Oznamujeme všetkým prijímateľom priamych podpôr, že na webovom sídle PPA v sekcii „Formuláre“ je zverejnený aktuálny vzor zmluvy o prevode podniku a aktuálny vzor zmluvy o prevode záväzku pre prípady týkajúce sa prevodov v konaniach o jednotných žiadostiach podaných od roku 2023. Žiadame Vás o využívanie týchto nových formulárov. 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ