Prvonákupca mlieka

29.10.2020

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

Hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. 9. 2020.

22.07.2020

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

Hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. 6. 2020.

28.05.2020

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

Hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 31. 3. 2020

28.05.2020

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 16. 04. 2020

Zverejnenie zoznamu prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 16.04. 2020

30.01.2020

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 16. 01. 2020

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 16. 01. 2020

30.01.2020

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila na http://www.apa.sk/prvonakupca-mlieka hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 31. 12. 2019.

24.10.2019

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 16. 10. 2019

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 16. 10. 2019

24.10.2019

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila na http://www.apa.sk/prvonakupca-mlieka
hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. 09. 2019.

05.08.2019

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 16.07.2019

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 16.07.2019

05.08.2019

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila v časti PPA / Podpory / Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Prvonákupca mlieka hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. 6. 2019.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev