Propagácia

14.04.2021

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2021 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

PPA oznamuje, že lehota na predloženie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2020 v rámci informačných a propagačných akcií poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách sa predlžuje do 11. mája 2021.

03.02.2021

Výzva na predkladanie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2021 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2021 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v lehote do 28. apríla 2021, 17:00 hod. SEČ.

28.07.2020

Oznámenie o zverejnení výziev z dôvodu krízy COVID pre obnovu trhov na predkladanie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2020

Z dôvodu krízy COVID boli zverejnené výzvy pre obnovu trhov na predkladanie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2020 v rámci informačných a propagačných akcií poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

15.04.2020

Oznámenie o zverejnení korigend k výzvam na predkladanie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2020 v rámci informačných a propagačných akcií

Zverejnenie korigend k výzvam na predloženie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2020 v rámci informačných a propagačných akcií poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

31.03.2020

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2020 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

PPA oznamuje, že lehota na predloženie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2020 v rámci informačných a propagačných akcií poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách sa predlžuje do 3. júna 2020.

13.02.2020

Oznámenie o dostupnosti prezentácií z Informačného dňa o predkladaní návrhov jednoduchých a kombinovaných programov na rok 2020 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 30. 01. 2020 sa konal v Bruseli Informačný deň týkajúci sa predkladania návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2020 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách. Prezentácie z Informačného dňa sú dostupné na stránke:
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/newsroom-and-events/events/info-day-calls-proposals-2020

11.02.2020

Výzva na predkladanie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2020 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov jednoduchých programov a kombinovaných programov na rok 2020 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v lehote do 15. apríla 2020, 17:00 hod. SEČ.

22.02.2019

Oznámenie o dostupnosti prezentácií z Informačného dňa, ktorý sa konal dňa 07. 02. 2019 v Bruseli.

PPA oznamuje, že dňa 07. 02. 2019 sa konal v budove Charlemange, Rue de la Loi 170 v Bruseli Informačný deň týkajúci sa predkladania návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci informačných a propagačných akcií poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách. Prezentácie z Informačného dňa sú dostupné na stránke: Sem

04.02.2019

Výzva na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách v lehote do 16. apríla 2019, 17:00 hod. SEČ.

01.02.2018

Oznámenie o možnostiach predkladania návrhov na rok 2018, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

Oznámenie o možnostiach predkladania návrhov na rok 2018, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev