Reštrukturalizácia vinohradov

12-04-2019

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020

Danú informáciu nájdete v časti :PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Reštrukturalizácia vinohradov

Rok 2018

16-04-2018

Výzva pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019.

16-04-2018

Príručka pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019

Rok 2017

Rok 2016

04-04-2016

Príručka pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2016-2017