Mimoriadne opatrenie

06-03-2017

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory

v sektore mlieka a bravčového mäsa

31-01-2017

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PLATBU

OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE POMOCI NA ZNÍŽENIE VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA – II. obdobie

28-12-2016

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PLATBU

OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE POMOCI NA ZNÍŽENIE VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA

04-10-2016

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

O REGISTRÁCIU OPRÁVNENÝCH ŽIADATEĽOV O POSKYTNUTIE POMOCI NA ZNÍŽENIE VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA

30-09-2016

OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ PRVÉHO OBDOBIA ZNIŽOVANIA VÝROBY KRAVSKÉHO MLIEKA

Európska komisia v súlade s čl. 4 uvedeného v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1612 z 8. septembra 2016, ktorým sa poskytuje pomoc na zníženie výroby mlieka, informovala členské štáty o udelení povolenia na požadované množstvá.