Včelárstvo

21-06-2018

Výzva pre žiadateľov k poskytnutiu pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019 a Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s v

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov aby predložili v prípade záujmu svoje žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019 v termíne do 30. júna 2018.

19-02-2018

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018.

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018.

02-02-2018

Rozhodnutia o poskytnutí pomoci na zlepšenie podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018.

Rozhodnutia o poskytnutí pomoci na zlepšenie podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018.

10-11-2017

Rozhodnutia o vyplatení pomoci pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi pre ročný program 2016/2017

Rok 2017

22-06-2017

VÝZVA K NARIADENIU VLÁDY SR O POSKYTOVANÍ POMOCI NA PODPORU ZLEPŠENIA PODMIENOK PRI PRODUKCII A OBCHODOVANIÍ S VČELÍMI PRODUKTMI NA PODPORNÝ ROK 2017/ 2018

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov (včelárske združenie, ktoré združuje viac ako 10% včelárov, na ktorých je v registri registrovaných viac ako 10% včelstiev a zastupuje prijímateľov pomoci, ktorí čerpajú pomoc prostredníctvom včelárskych združení) predložiť v prípade záujmu svoje žiadosti o poskytnutie pomoci...