Včelárstvo

10-11-2017

Rozhodnutia o vyplatení pomoci pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi pre ročný program 2016/2017

Rok 2017

22-06-2017

VÝZVA K NARIADENIU VLÁDY SR O POSKYTOVANÍ POMOCI NA PODPORU ZLEPŠENIA PODMIENOK PRI PRODUKCII A OBCHODOVANIÍ S VČELÍMI PRODUKTMI NA PODPORNÝ ROK 2017/ 2018

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov (včelárske združenie, ktoré združuje viac ako 10% včelárov, na ktorých je v registri registrovaných viac ako 10% včelstiev a zastupuje prijímateľov pomoci, ktorí čerpajú pomoc prostredníctvom včelárskych združení) predložiť v prípade záujmu svoje žiadosti o poskytnutie pomoci...