Propagácia v treťom štáte

13-09-2018

Príručka pre žiadateľa o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2018/2019

14-09-2017

Príručku pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2017/2018

03-10-2016

Príručka pre žiadateľa o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2016/2017

05-10-2015

Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 20152016

05-10-2015

Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na propagáciu v členskom štáte