Intervencia SOM

22.02.2022

Príručka pre žiadateľa pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka

PPA oznamuje zverejnenie Príručky pre žiadateľa pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka na rok 2022.

21.01.2022

Zoznam intervenčných skladov sušeného odstredeného mlieka v roku 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje informácie týkajúce sa skladovacích priestorov na území Slovenskej republiky.

26.02.2021

Príručka pre žiadateľa pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že zverejnila Príručku pre žiadateľa pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka.

25.02.2021

Oznámenie o intervenčnom nákupe sušeného odstredeného mlieka.

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013 sa stanovuje intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu počas obdobia verejnej intervencie od 1. marca do 30. septembra 2021.

22.01.2021

Zoznam intervenčných skladov sušeného odstredeného mlieka v roku 2021

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje informácie týkajúce sa skladovacích priestorov na území Slovenskej republiky.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev