Poistenie úrody

13.04.2021

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody vinohradov pre rok 2021

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody vinohradov pre rok 2021 a Príručku pre žiadateľa o podporu na poistenie úrody vinohradov pre rok 2021.

27.03.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2020

12.04.2019

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2019

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2019

Danú informáciu nájdete v časti : PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Poistenie úrody

Rok 2014

10.04.2014

Metodický postup pre žiadateľov o podporu na na poistenie úrody pre rok 2014

10.04.2014

Žiadosť o podporu na poistenie úrody pre rok 2014

10.04.2014

Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry

10.04.2014

Zdôvodnenie výberu poskytovateľa poistných služieb

Rok 2015

31.03.2015

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ...

31.03.2015

Príručka pre žiadateľa o podporu na poistenie úrody pre rok 2015

31.03.2015

Žiadosť o podporu na poistenie úrody

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev