Včelárstvo

Rok 2016

02-02-2016

Príručka pre žiadateľa pre poskytovanie pomoci na opatrenie včely na podporný rok 2015/2016

Rok 2015

10-06-2015

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE PODMIENOK PRE PRODUKCIU A OBCHODOVANIE S VČELÍMI PRODUKTMI NA PODPORNÝ ROK 2015/ 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) vyzýva žiadateľov (včelárske združenie, ktoré zastrešuje viac ako 30% včelárov a zastupuje prijímateľov pomoci, ktorí čerpajú pomoc prostredníctvom včelárskych združení) predložiť v prípade záujmu svoje žiadosti o poskytnutie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2015/ 2016.

10-06-2015

Žiadosť o poskytnutie pomoci na podporný rok 2015/2016

10-06-2015

Ročný program rozvoja včelárstva na podporný rok 2015/2016

10-06-2015

Žiadosť o vyplatenie pomoci na podporný rok 2015/2016

Rok 2014

17-06-2014

Metodický postup pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2014/2015

17-06-2014

Žiadosť o vyplatenie pomoci za podporný rok 2014/2015