Včelárstvo

Rok 2017

22-06-2017

VÝZVA K NARIADENIU VLÁDY SR O POSKYTOVANÍ POMOCI NA PODPORU ZLEPŠENIA PODMIENOK PRI PRODUKCII A OBCHODOVANIÍ S VČELÍMI PRODUKTMI NA PODPORNÝ ROK 2017/ 2018

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov (včelárske združenie, ktoré združuje viac ako 10% včelárov, na ktorých je v registri registrovaných viac ako 10% včelstiev a zastupuje prijímateľov pomoci, ktorí čerpajú pomoc prostredníctvom včelárskych združení) predložiť v prípade záujmu svoje žiadosti o poskytnutie pomoci...

01-06-2017

Žiadosť o vyplatenie pomoci pre včelárstvo na podporný rok 2016/2017

Žiadosť o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2016/2017 pre žiadateľa, ktorému bola schválená žiadosť o poskytnutie pomoci pre podporný rok 2016/2017.

Rok 2016

26-10-2016

ROZHODNUTIE O VYPLATENIE POMOCI – VČELY 2015/2016 I a II výplatný termín

12-09-2016

Príručka pre žiadateľa pre poskytovanie pomoci na opatrenie včely na podporný rok 2016/2017

26-07-2016

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE PODMIENOK PRE PRODUKCIU A OBCHODOVANIE S VČELÍMI PRODUKTMI NA PODPORNÝ ROK 2016/ 2017

PPA vyzýva žiadateľov (včelárske združenie, ktoré zastrešuje viac ako 30% včelárov a zastupuje prijímateľov pomoci, ktorí čerpajú pomoc prostredníctvom včelárskych združení) predložiť v prípade záujmu svoje žiadosti o poskytnutie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2016/ 2017 v termíne...