Včelárstvo

Rok 2016

26-10-2016

ROZHODNUTIE O VYPLATENIE POMOCI – VČELY 2015/2016 I a II výplatný termín

12-09-2016

Príručka pre žiadateľa pre poskytovanie pomoci na opatrenie včely na podporný rok 2016/2017

26-07-2016

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POMOCI NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE PODMIENOK PRE PRODUKCIU A OBCHODOVANIE S VČELÍMI PRODUKTMI NA PODPORNÝ ROK 2016/ 2017

PPA vyzýva žiadateľov (včelárske združenie, ktoré zastrešuje viac ako 30% včelárov a zastupuje prijímateľov pomoci, ktorí čerpajú pomoc prostredníctvom včelárskych združení) predložiť v prípade záujmu svoje žiadosti o poskytnutie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2016/ 2017 v termíne...

26-07-2016

Ročný program rozvoja včelárstva na podporný rok 2016/2017

26-07-2016

Žiadosť o poskytnutie pomoci na podporný rok 2016/2017