20.03.2024

Príručky pre žiadateľov o uznávaní OV, ZOV, NOV, NZOV v sektoroch ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny a zmeny uznania.

Aktualizovaná príručka pre žiadateľov o uznávaní OV, ZOV, NOV, NZOV v sektoroch ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny a zmeny uznania.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ