Propagácia v členskom štáte

13-09-2018

Príručka pre žiadateľa o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2018/2019

14-09-2017

Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2017/2018

30-09-2016

Príručka pre žiadateľa o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2016/2017

01-10-2015

Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2015/2016

01-10-2015

Príloha č. 1 - Žiadosť o podporu na propagáciu v členskom štáte

01-10-2015

Priloha č. 2 - Vzor projektu

01-10-2015

Príloha č. 3 - Oznámenie o ukončení

01-10-2015

Príloha č. 4 - Finančný prehľad výdavkov

01-10-2015

Príloha č. 5 - Sadzobník administratívnych nákladov

01-10-2015

Priloha č. 6 - Zdôvodnenie výberu dodávateľa