Včelárstvo

09.10.2020

Rozhodnutie č. 135986/2020 o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci za podporný rok 2019/2020 a Rozhodnutie č. 138154/2020 o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci za podporný rok 2019/2020

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala rozhodnutia o schválení žiadostí o poskytnutie pomoci za podporný rok 2019/2020 pre žiadateľov SLOVENSKÍ VČELÁRI a Slovenský zväz včelárov.

12.06.2020

Oznámenie k poskytovaniu pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021

Oznámenie žiadateľom vo včelárskom programe o zverejnení oznámenia pre žiadateľov k poskytovaniu pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021 a Príručky pre žiadateľa k poskytovaniu pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021.

25.11.2019

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2019/2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom vo včelárskom programe, že zverejňuje príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2019/2020

10.10.2019

Rozhodnutie č. 072836/2019 a Rozhodnutie č. 073025/2019

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala rozhodnutia o schválení žiadosti o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019 pre žiadateľov SLOVENSKÍ VČELÁRI a Slovenský zväz včelárov

21.06.2019

Výzva pre žiadateľov k poskytovaniu pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2019/2020

PPA oznamuje žiadateľom vo včelárskom programe, že zverejňuje Výzvu pre žiadateľov k poskytovaniu pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný roky 2019/2020 a Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020

22.01.2019

Rozhodnutie č. 700/1781/2018 R-2018 a Rozhodnutie č. 700/1856/2018 R-2018

PPA vydala Rozhodnutie č. 700/1781/2018 R-2018 o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019 a Rozhodnutie č. 700/1856/2018 R-2018 o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019 pre žiadateľov SLOVENSKÍ VČELÁRI a Slovenský zväz včelárov

16.10.2018

Rozhodnutia o poskytnutí pomoci na zlepšenie podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018.

Rozhodnutia o poskytnutí pomoci na zlepšenie podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018.

09.10.2018

Rozhodnutie č. 700/2056/2018 R-2018 o schválení žiadosti o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2017/2018 a Rozhodnutie č. 700/2089/2018 R-2018 o schválení žiadosti o vyplatenie

PPA vydala rozhodnutia o schválení žiadosti o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2017/2018 pre žiadateľov SLOVENSKÍ VČELÁRI a Združenie Slovenská včela. Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Včelárstvo

21.06.2018

Výzva pre žiadateľov k poskytnutiu pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019 a Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s v

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva žiadateľov aby predložili v prípade záujmu svoje žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019 v termíne do 30. júna 2018.

10.11.2017

Rozhodnutia o vyplatení pomoci pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi pre ročný program 2016/2017


Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev