Sektor bravčového mäsa

22.09.2023

Oznámenie o vydaní príručky pre žiadateľov-Zmeny operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore bravčového mäsa podľa nariadenia Europs. Parlamentu a Rady(EU) 2021/2115

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva Príručku pre žiadateľov – Zmeny operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore bravčového mäsa.
Účinnosť R č. 121/2023 od 21.09.2023.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ