Poistenie úrody

12-04-2019

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2019

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2019

Danú informáciu nájdete v časti : PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Poistenie úrody

Rok 2018

12-04-2018

Príručka pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody pre rok 2018

12-04-2018

Výzva pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody pre rok 2018

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody pre rok 2018.

Rok 2017

20-04-2017

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Rok 2016

06-04-2016

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ...

06-04-2016

Príručka pre žiadateľa o podporu na poistenie úrody pre rok 2016

Rok 2015

31-03-2015

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2015

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ...

31-03-2015

Príručka pre žiadateľa o podporu na poistenie úrody pre rok 2015

31-03-2015

Žiadosť o podporu na poistenie úrody

31-03-2015

Sadzobník administratívnych nákladov platobnej agentúry