Skladovanie obilnín

10-11-2017

Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín

03-11-2016

Zoznam intervenčných skladov

20-10-2016

Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín

20-10-2016

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie verejného skladu do zoznamu intervenčných skladov

20-10-2016

Príloha č. 2 - Dotazník pre schválenie intervenčného skladu obilnín

20-10-2016

Príloha č. 3 - Cenová ponuka za služby

20-10-2016

Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenia prevádzkovateľa verejného skladu

20-10-2016

Príloha č. 5 - Zmluva o skladovaní

20-10-2016

Príloha č. 6 - Dodatok k zmluve o skladovaní

20-10-2016

Paušálne poplatky