Investície

11-09-2018

Príručka pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2018/2019

13-09-2017

Príručka pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2017/2018

30-09-2016

Príručka pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2016/2017

28-09-2015

Príručka pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016

28-09-2015

Žiadosť o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016

28-09-2015

Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov

28-09-2015

Oznámenie o ukončení investície

28-09-2015

Vzor projektu na investície

28-09-2015

Čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na investície v prípade, ak má prepojený podnik a/alebo partnerský podnik

28-09-2015

Čestné vyhlásenie žiadateľa o podporu na investície v prípade, ak nemá prepojený podnik a/alebo partnerský podnik