Intervencia SOM

26.02.2021

Príručka pre žiadateľa pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že zverejnila Príručku pre žiadateľa pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka.

25.02.2021

Oznámenie o intervenčnom nákupe sušeného odstredeného mlieka.

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013 sa stanovuje intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu počas obdobia verejnej intervencie od 1. marca do 30. septembra 2021.

22.01.2021

Zoznam intervenčných skladov sušeného odstredeného mlieka v roku 2021

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje informácie týkajúce sa skladovacích priestorov na území Slovenskej republiky.

10.03.2020

Príručka pre žiadateľa pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že zverejnila Príručku pre žiadateľa pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka.

04.03.2020

Oznámenie o intervenčnom nákupe sušeného odstredeného mlieka

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013 stanovuje intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu počas obdobia verejnej intervencie od 1. marca do 30. septembra 2020.

17.07.2019

Oznámenie o ukončení predaja sušeného odstredeného mlieka

PPA ukončila predaj sušeného odstredeného mlieka po 37. čiastkovej výzve na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk skončila 18. júna 2019

24.06.2019

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 37. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže.

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1016 z 20. júna 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 37. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk skončila 18. júna 2019.

12.06.2019

Oznámenie o aktualizovanom predajnom zozname sušeného odstredeného mlieka

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2080 z 25. novembra 2016, ktorým sa začína predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania v platnom znení, vyhlásila predaj sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže.

27.05.2019

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 36. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže.

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/843 z 23. mája 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 36. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk skončila 21. mája 2019.

24.05.2019

Príručka pre žiadateľa pre intervenčný predaj sušeného odstredeného mlieka

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Príručku pre žiadateľa pre intervenčný predaj sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev