Intervencia SOM

17.02.2023

Príručka pre žiadateľa pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka

PPA oznamuje zverejnenie Príručky pre žiadateľa pre intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka na rok 2023.

27.01.2023

Zoznam intervenčných skladov sušeného odstredeného mlieka v roku 2023.

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje informácie týkajúce sa skladovacích priestorov na území Slovenskej republiky.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ