Skladovanie mäsa

03-02-2016

OZNÁMENIE O UKONČENÍ PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O POMOC NA SÚKROMNÉ SKLADOVANIE BRAVČOVÉHO MÄSA

Európska Komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/132 z 1.februára 2016, stanovila dátum ukončenia podávania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/2334 na 3. február 2016

27-01-2016

Oznámenie o pozastavení podávania žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa

Európska Komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/85 z 25. januára 2016, pozastavila podávanie žiadostí o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa stanovenej v nariadení (EÚ) 2015/2334 na obdobie...

30-12-2015

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2334

zo 14. decembra 2015, ktorým sa zavádza súkromné skladovanie bravčového mäsa a vopred stanovuje výška pomoci

30-12-2015

Príručka pre žiadateľa o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa pre rok 2016

s účinnosťou od 04.01.2016 na základe R GR č. 96/2015 zo dňa 17.12.2015

23-12-2015

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa s vopred stanovenou výškou pomoci v súlade s nariadením Komisie (EU) č. 826/2008

Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/2334 z 14. decembra 2015 súkromné skladovanie bravčového mäsa a vopred stanovuje výšku pomoci ...