Nákup obilnín

10-11-2017

PRÍRUČKA K VEREJNEJ INTERVENCII OBILNÍN V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Príručka k verejnej intervencii obilnín v podmienkach Slovenskej republiky + prílohy k príručke

20-10-2016

Kontakty

20-10-2016

PRÍRUČKA K VEREJNEJ INTERVENCII OBILNÍN V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

20-10-2016

Príloha č. 1 - Ponuka na intervenciu homogénnych dávok obilnín

20-10-2016

Príloha č. 2 - Zmluva o dodávke obilnín do intervenčného nákupu

20-10-2016

Príloha č. 3 - Dodatok k zmluve o dodávke obilnín do intervenčného nákupu

20-10-2016

Príloha č. 4 - Kvalitatívne ukazovatele pre intervenčný nákup obilnín

20-10-2016

Príloha č. 5 - Maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách

20-10-2016

Príloha č. 6 - Príplatky a zrážky k intervenčnej cene

20-10-2016

Príloha č. 7 - Bloková hotovostná záruka