Sektor mlieka a mliečnych výrobkov

04.04.2024

Zoznam uznaných organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na webovom sídle aktuálny zoznam uznaných organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.

19.02.2024

Oznámenie pre žiadateľov o vydaní aktualizovanej príručky pre žiadateľov - Schválenie zmien operačného programu a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva aktualizovanú príručku pre žiadateľov - Schválenie zmien operačného programu a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115

Účinnosť R č. 19/2024 od 20.02.2024. 

22.09.2023

Zmeny operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva Príručku pre žiadateľov - Zmeny operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov.
Účinnosť R č. 125/2023 od 21.9.2023.

29.06.2022

Výzva na predkladanie žiadosti o uznanie skupín výrobcov (SV), organizácií výrobcov (OV), nadnárodných organizácií výrobcov (NOV) a združení organizácií výrobcov (ZOV) v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o uznanie organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov, nadnárodných združení organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov v termíne do 15. októbra 2022, ak v tomto roku plánujú predložiť žiadosť o schválenie operačného programu.

Účinnosť R č. 72/2022 od 1.7.2022. 

14.04.2015

Príručka pre žiadateľa pre evidenciu a činnosť prvonákupcov mlieka, pre uznanie a činnosť organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvovej organizácie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

14.04.2015

Nariadenie vlády SR č. 55/2015

z 18. marca 2015 o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ