Prvonákupca mlieka

18.04.2023

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 31.3.2023

27.01.2023

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 27.01.2023.

PPA zverejnila Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 27.01.2023

23.01.2023

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 23.01.2023.

PPA zverejnila Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 23.01.2023

19.01.2023

Zoznamu prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 18.01.2023

PPA zverejnila Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 18.01.2023

17.01.2023

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 31.12.2022.

11.01.2023

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 11.01.2023

PPA zverejnila na Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 11.01.2023

19.10.2022

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 31.09.2022

22.07.2022

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30.06.2022

22.04.2022

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 31.03.2022

19.01.2022

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 31.12.2021

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF