Prvonákupca mlieka

07.03.2024

Príručka pre žiadateľa pre evidenciu a činnosť prvonákupcov mlieka

Príručka pre žiadateľa pre evidenciu a činnosť prvonákupcov mlieka. Ide o zmenu v dôsledku ukončenia administrácie predchádzajúceho opatrenia pre uznanie a činnosť organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvovej organizácie v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré sa už v pôvodnom legislatívnom rámci neuplatňuje.

17.01.2024

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 31.12.2023

12.01.2024

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 12.01.2024.

PPA zverejnila Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 12.01.2024

08.01.2024

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 08.01.2024.

PPA zverejnila Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 08.01.2024

18.10.2023

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 18.10.2023.

PPA zverejnila Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 18.10.2023

18.10.2023

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30.9.2023

18.07.2023

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30.6.2023

18.04.2023

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka

PPA zverejnila hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 31.3.2023

27.01.2023

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 27.01.2023.

PPA zverejnila Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 27.01.2023

23.01.2023

Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 23.01.2023.

PPA zverejnila Zoznam prvonákupcov mlieka aktualizovaný k 23.01.2023

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ