Centrum informácií

Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná ul. č. 12
815 26 Bratislava

Kontakt pre verejnosť
Tel. č.: +421 918 612 429
(Telefónne číslo je dostupné počas úradných hodín)
E-mail: info@apa.sk
E-mail: priameplatby@apa.sk
E-mail: projektovepodpory@apa.sk

Kontakt pre otázky ohľadom AMS a nahrávania geotagovaných fotografií
Tel. číslo:
+421 917 718 208
+421 917 783 260
(Telefónne čísla sú dostupné počas úradných hodín)
E-mail: ams@apa.sk

Kontakt pre zahraničie
E-mail: international@apa.sk

Kontakt pre média
E-mail: media@apa.sk

Newsletter PPA
Prihlásiť sa na odber

Boj proti korupcii
E-mail: korupcia@apa.sk

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti
E-mail: protispolocenska.cinnost@apa.sk

Sťažnosti podávajte na:
PPA sekcia vnútornej a finančnej kontroly
Hraničná ul. č. 12
815 26 Bratislava

Podateľňa PPA

Hraničná 12, 815 26 Bratislava
prízemie 

Úradné hodiny

pondelok až štvrtok: piatok:
8.00-12.00 8.00-12.00
12.30 - 15.00 12.30 –14.00

Deň pred štátnym sviatkom a deň pred dňom pracovného pokoja je podateľňa otvorená do 14:00 hod.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ