Otázky a odpovede

01.07.2020

Často kladené otázky k žiadostiam na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií


01.07.2020

Často kladené otázky k podpore na plnenie mimoprodukčných funkcií lesa


01.07.2020

Najčastejšie chyby pri podávaní žiadosti o podporu na plnenie mimoprodukčných funkcií lesa


17.06.2019

Otázky a odpovede - Sucho 2017 a poistné

31.07.2017

Otázky a odpovede - Štátna pomoc

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ