Diely pôdnych blokov

21.03.2024

Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS)

LPIS je identifikačný systém poľnohospodárskych pozemkov. Predstavuje vektorové hranice poľnohospodárskej krajiny a nesie informácie o jedinečnom kóde, výmere, kultúre/využití pôdy atď., ktoré sú používané ako referencia pre žiadosti poľnohospodárov, pre administratívne a krížové kontroly, kontroly na mieste a tiež kontroly použitím metód diaľkového prieskumu Zeme.
Dataset nájdete TU.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ