Otázky a odpovede

31.07.2020

Najčastejšie kladené otázky žiadateľov ohľadom školského programu

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje najčastejšie kladené otázky týkajúce sa Školského programu (Školské ovocie a zelenina a Školské mlieko). 

16.07.2020

Otázky a odpovede víno a vinohrady


15.07.2020

Najčastejšie kladené otázky žiadateľov - Operačné programy organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny

Otázky týkajúce sa operačných programov organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny

10.07.2020

Najčastejšie kladené otázky vo včelárskom sektore

Najčastejšie kladené otázky pre sektor včelárstva k NV č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva.

08.03.2018

Proces administrovania opatrení spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami

Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná. Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri opatreniach spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami nájdete tu.

14.09.2017

Najčastejšie kladené otázky žiadateľov ohľadom školského programu

Otázky týkajúce sa školského programu (školské ovocie a zelenina a školské mlieko)

12.09.2016

Najčastejšie kladené otázky žiadateľov ohľadom pomoci na zníženie výroby mlieka a odpovede z EK

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ