Organizácia trhu

08-03-2018

Proces administrovania opatrení spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami

Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná. Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri opatreniach spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami nájdete tu.

14-09-2017

Najčastejšie kladené otázky žiadateľov ohľadom školského programu

Otázky týkajúce sa školského programu (školské ovocie a zelenina a školské mlieko)

28-12-2016

Otázky a odpovede víno a vinohrady

Víno a vinohrady

12-09-2016

Najčastejšie kladené otázky žiadateľov ohľadom pomoci na zníženie výroby mlieka a odpovede z EK

20-05-2016

Otázky a odpovede

Licencie a zábezpeky
Vývozné náhrady