Organizácia trhu

08.03.2018

Proces administrovania opatrení spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami

Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná. Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri opatreniach spoločnej organizácie trhu s poľnohospodárskymi komoditami nájdete tu.

14.09.2017

Najčastejšie kladené otázky žiadateľov ohľadom školského programu

Otázky týkajúce sa školského programu (školské ovocie a zelenina a školské mlieko)

28.12.2016

Otázky a odpovede víno a vinohrady

Víno a vinohrady

12.09.2016

Najčastejšie kladené otázky žiadateľov ohľadom pomoci na zníženie výroby mlieka a odpovede z EK

20.05.2016

Otázky a odpovede

Licencie a zábezpeky
Vývozné náhrady