Licencie

Formy doručenia žiadosti:

Poštou:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava 1

Osobne:
Trenčianska 55 (1. poschodie)
821 09 Bratislava

Fax:
02/53 412 180

E-mail:
licencie@apa.sk