Kybernetická bezpečnosť

22.01.2024

Kybernetická bezpečnosť

Vedenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry si plne uvedomuje:

  • dôležitosť agentúrnych informačných systémov využívaných v PPA, ktoré prevádzkuje na zabezpečenie poskytovania podpôr, dotácií a príspevkov poskytovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
  • že je prevádzkovateľom základnej služby,
  • nutnosť zavedenia procesov podporujúcich riadenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti.
Preto v rámci systému riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti PPA schválila Politiku kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ