PPA / Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

10.12.2020

V tejto časti nájdete otázky a odpovede týkajúce sa projektových podpôr v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 a Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ