Hranice užívania

21.03.2024

Hranice užívania

Dataset obsahuje hranice užívania deklarované žiadateľmi o priame podpory.
Dataset nájdete TU.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ