Vedenie PPA

Ing. Tibor Guniš
Generálny riaditeľ (100)

Mgr. Antónia Valovičová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 918 612 397
pevná linka: +421 02 526 300 47
E-mail: Antonia.Valovicova@apa.sk
 
infolinka PPA: + 421 2 527 338 00

Ing. Ján Beňadik
Námestník generálneho riaditeľa pre podpory a dotácie (102)
E-mail: Jan.Benadik@apa.sk

Gabriela Fendrichová (asistentka)
Tel.č.: +421 918 612 132
E-mail: Gabriela.Fendrichova@apa.sk

JUDr. Zuzana Paľová
Námestníčka generálneho riaditeľa pre právne služby (103)
E-mail: Zuzana.Palova@apa.sk

Mgr. Antónia Valovičová (asistentka)
Tel.č.: +421 918 612 397
pevná linka: +421 02 526 300 47
E-mail: Antonia.Valovicova@apa.sk
 
Ing. Mária Hojsíková
Poverená vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca – riaditeľka odboru vnútorného auditu (105)
Tel.č.: +421 918 612 281
E-mail: Maria.Hojsikova@apa.sk

Ing. Eva Kolesárová, PhD.
Riaditeľka odboru prierezových činností (106);
poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca - riaditeľa Kancelárie generálneho riaditeľa (110)
E-mail: Eva.Kolesarova@apa.sk

Gabriela Fendrichová (asistentka riaditeľky)
Tel.č.: +421 918 612 132
E-mail: Gabriela.Fendrichova@apa.sk
 
Mgr. Dagmar Tureková     
Riaditeľka osobného úradu (120)
Tel.č.: +421 915 762 181
E-mail: Dagmar.Turekova@apa.sk
 
Ing. Vladimír Vnuk
Výkonný riaditeľ (140)
E-mail: Vladimir.Vnuk@apa.sk

Ing. Diana Kušmíreková (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 918 612 476
E-mail: Diana.Kusmirekova@apa.sk

Ing. Jaroslav Jánoš
Poverený vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca - riaditeľa odboru vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ (150)
E-mail: Jaroslav.Janos@apa.sk
Tel.č.: +421908676995         

Mgr. Peter Lukáč, PhD.
Riaditeľ sekcie informačných technológií (200)
E-mail: Peter.Lukac@apa.sk

Marta Gulárová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 905 873 685
E-mail: Marta.Gularova@apa.sk
 
Ing. Michal Ošust
Riaditeľ sekcie kontroly (300)
E-mail: Michal.Osust@apa.sk

Irena Valačaiová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 918 612 332
E-mail: Irena.Valacaiova@apa.sk
 
Ing. Martin Remiš
Riaditeľ sekcie projektových podpôr (400)
E-mail: Martin.Remis@apa.sk

Zuzana Karasová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 918 612 116
E-mail: Zuzana.Karasova@apa.sk
 
JUDr. Peter Hirjak
Riaditeľ sekcie priamych podpôr (500)
E-mail: Peter.Hirjak@apa.sk

Katarína Jungová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 905 414 836
E-mail: Katarina.jungova@apa.sk

Ing. Viera Kőnigová
Poverená zastupovaním riaditeľky sekcie financovania podpôr (600)
E-mail: Viera.Konigova@apa.sk

Mgr. Nikola Jurkovičová (asistentka riaditeľky)
Tel.č.: +421 905 437 762
E-mail: Nikola.Jurkovicova@apa.sk

Ing. Martina Rafajová, PhD.
Riaditeľka sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci (700)
E-mail: Martina.Rafajova@apa.sk

Mgr. Bernadeta Juhászová (asistentka riaditeľky)
Tel.č.: +421 918 612 651
E-mail: Bernadeta.Juhaszova@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev