Vedenie PPA

Ing. Beatrix Galandová
generálna riaditeľka (100)

Katarína Jungová (asistentka generálneho riaditeľa)
pevná linka:  +421 02 526 300 47
mobil: +421 918 612 397
E-mail: Katarina.Jungova@apa.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                  

infolinka PPA: + 421 2 527 338 00

Ing. Ján Julény
riaditeľ odboru vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ (102)

Tel.č.: +421 908 676 995  
E-mail: Jan.Juleny@apa.sk

 

Ing. Zuzana Semanová
poverená zastupovaním riaditeľky Odboru vnútorného auditu (105)

Tel.č.: +421 918 612 373
E-mail: Beatrix.Galandova@apa.sk

 

Ing. Eva Kolesárová, PhD.
riaditeľka odboru prierezových činností (106)

Tel.č.: +421 918 612 552
E-mail: Eva.Kolesarova@apa.sk

 

Ing. Martin Kindl
riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa (110)

Gabriela Fendrichová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 918 612 132
E-mail: Gabriela.Fendrichova@apa.sk

 

Mgr. Dagmar Tureková     
riaditeľka osobného úradu (120)

Tel.č.: +421 915 762 181
E-mail: Dagmar.Turekova@apa.sk

 

Ing. Vladimír Vnuk
výkonný riaditeľ (140)

Mgr. Renáta Miháliková (asistentka výkonného riaditeľa)
Tel.č.: +421 918 612 349
E-mail: Renata.Mihalikova@apa.sk

 

Mgr. Peter Lukáč, PhD.
riaditeľ sekcie informačných technológií (200)

Marta Gulárová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 905 873 685
E-mail: Marta.Gularova@apa.sk

 

Ing. Ošust Michal
riaditeľ sekcie kontroly (300)

Irena Valačaiová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 918 612 332
E-mail: Irena.Valacaiova@apa.sk

 

Ing. Lucia Szlamenková
riaditeľka sekcie projektových podpôr (400)

Mgr. Antónia Valovičová (asistentka riaditeľky)
Tel.č.: +421 918 612 116
E-mail: Antonia.Valovicova@apa.sk

 

Ing. Juraj Kožuch, PhD.            
riaditeľ sekcie priamých podpôr (500)

Ing. Zuzana Baránková (asistentka riaditeľky)
Tel.č.: +421 905 414 836
E-mail: Zuzana.Barankova@apa.sk

 

Ing. Viera Königová 
poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca - riaditeľ sekcie (600)

Mgr. Andrea Velšicová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 905 437 762
E-mail: Andrea.Velsicova@apa.sk

 

Ing. Martina Rafajová, PhD.
riaditeľka sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci (700)

Mgr. Bernadeta Juhászová (asistentka riaditeľky)
Tel.č.: +421 918 612 651
E-mail: Bernadeta.Juhaszova@apa.sk