Vedenie PPA

Ing. Ondrej Humaj
generálny riaditeľ

Sekretariát GR
pevná linka: +421 2 526 300 47
E-mail: sekretariatGR@apa.sk
PhDr. Dalma Godová
Tel. č.: +421 918 612 375
E-mail : Dalma.Godova@apa.sk

Mgr. Ing. Erik Kirner
poverený výkonom funkcie riaditeľa Úseku plnenia strategických funkcií
E-mail: Erik.Kirner@apa.sk
Gabriela Fendrichová (sekretariát)
Tel. č. : +421 918 612 132
E-mail : Gabriela.Fendrichova@apa.sk

Ing. Radim Fajkus
riaditeľ Úseku informačných technológií a projektov informačných systémov
E-mail: Radim.Fajkus@apa.sk
Ing. Nikola Kakasová (asistentka riaditeľa)
Tel. č. : +421 918 612 426
E-mail : Nikola.Kakasova@apa.sk

Mgr. Ing. Erik Kirner
riaditeľ Úseku platobného
E-mail: Erik.Kirner@apa.sk
Nikoleta Dunajovcová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 454
E-mail: Nikoleta.Dunajovcova@apa.sk

Mgr. Martin Fila
riaditeľ Úseku príspevkov, podpôr a dotácií
E-mail: Martin.Fila@apa.sk
Mgr. Magdaléna Ďurčová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 353
E-mail: Magdalena.Durcova@apa.sk

JUDr. Marián Šurda
riaditeľ Osobného úradu
E-mail: Marian.Surda@apa.sk
Viktória Černá (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 277
E-mail: Viktoria.Cerna@apa.sk

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001