Vedenie PPA

Ing. Jaroslav Jánoš
Generálny riaditeľ (100)

Mgr. Antónia Valovičová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 397
pevná linka: +421 02 526 300 47
E-mail: Antonia.Valovicova@apa.sk
 
infolinka PPA: + 421 2 527 338 00

Ing. Zoborský Ivan, PhD.
Poverený vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca – riaditeľa odboru vnútorného auditu (105)
Tel. č.: +421918612442
E-mail: Ivan.Zoborsky@apa.sk

Ing. Eva Kolesárová, PhD.
Riaditeľka odboru prierezových činností (106);
Poverená zastupovaním vedúceho zamestnanca - riaditeľa Kancelárie generálneho riaditeľa (110)
E-mail: Eva.Kolesarova@apa.sk

Gabriela Fendrichová (asistentka riaditeľky)
Tel. č.: +421 918 612 132
E-mail: Gabriela.Fendrichova@apa.sk
 
Mgr. Dagmar Tureková     
Riaditeľka osobného úradu (120)
Tel. č.: +421 915 762 181
E-mail: Dagmar.Turekova@apa.sk
 
Ing. Vladimír Vnuk
Výkonný riaditeľ (140)
E-mail: Vladimir.Vnuk@apa.sk

Ing. Diana Kušmíreková (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 476
E-mail: Diana.Kusmirekova@apa.sk

Ing. Beatrix Galandová
Poverená vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca - riaditeľka odboru vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ(150)

Mgr. Art. Simona Malatová (asistentka riaditeľky)
Tel. č.: +421918612639
E-mail: Simona.Malatova@apa.sk

Ing. Martin Hrachala 
Poverený vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca - riaditeľa sekcie informačných technológií (200)
E-mail: Martin.Hrachala@apa.sk

Marta Gulárová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 905 873 685
E-mail: Marta.Gularova@apa.sk
 
Ing. Igor Guba
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie (300)
E-mail: Igor.Guba@apa.sk

Irena Valačaiová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 332
E-mail: Irena.Valacaiova@apa.sk
 
Ing. Martin Remiš
Riaditeľ sekcie projektových podpôr (400)
E-mail: Martin.Remis@apa.sk

Zuzana Karasová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 116
E-mail: Zuzana.Karasova@apa.sk
 
JUDr. Peter Hirjak
Riaditeľ sekcie priamych podpôr (500)
E-mail: Peter.Hirjak@apa.sk

Katarína Jungová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 905 414 836
E-mail: Katarina.jungova@apa.sk

Ing. Vladimír Vnuk
Poverený vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca - riaditeľ sekcie financovania podpôr (600)
E-mail: Vladimir.Vnuk@apa.sk

Mgr. Nikola Jurkovičová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 905 437 762
E-mail: Nikola.Jurkovicova@apa.sk

Ing. Martina Rafajová, PhD.
Riaditeľka sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci (700)
E-mail: Martina.Rafajova@apa.sk

Mgr. Bernadeta Juhászová (asistentka riaditeľky)
Tel. č.: +421 918 612 651
E-mail: Bernadeta.Juhaszova@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev