Vedenie PPA

Ing. Tibor Guniš
generálny riaditeľ (100)

Mgr. Nora Gyüreová (asistentka generálneho riaditeľa)
pevná linka: +421 02 526 300 47
mobil: +421 918 612 397
E-mail: nora.gyureova@apa.sk 

infolinka PPA: + 421 2 527 338 00

Ing. Ján Julény
riaditeľ odboru vnútornej kontroly, supervízie a ochrany finančných záujmov EÚ (102)
Tel.č.: +421 908 676 995  
E-mail: Jan.Juleny@apa.sk
 
Ing. Sláva Sedlačiková
poverená vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca – riaditeľka odboru vnútorného auditu (105)
Tel.č.: +421 918 612 287
E-mail: Slava.Sedlacikova@apa.sk
 
Ing. Eva Kolesárová, PhD.
riaditeľka odboru prierezových činností (106)
Tel.č.: +421 918 612 552
E-mail: Eva.Kolesarova@apa.sk
 
Ing. Martin Kindl
riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa (110)
Gabriela Fendrichová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 918 612 132
E-mail: Gabriela.Fendrichova@apa.sk
 
Mgr. Dagmar Tureková     
riaditeľka osobného úradu (120)
Tel.č.: +421 915 762 181
E-mail: Dagmar.Turekova@apa.sk
 
Ing. Vladimír Vnuk
výkonný riaditeľ (140)
Ing. Diana Kušmíreková (asistentka výkonného riaditeľa)
Tel.č.: +421918612476
E-mail: Diana.Kusmirekova@apa.sk
 
Mgr. Peter Lukáč, PhD.
riaditeľ sekcie informačných technológií (200)
Marta Gulárová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 905 873 685
E-mail: Marta.Gularova@apa.sk
 
Ing. Ošust Michal
riaditeľ sekcie kontroly (300)
Irena Valačaiová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 918 612 332
E-mail: Irena.Valacaiova@apa.sk
 
Ing. Lucia Szlamenková
riaditeľka sekcie projektových podpôr (400)
Mgr. Antónia Valovičová (asistentka riaditeľky)
Tel.č.: +421 918 612 116
E-mail: Antonia.Valovicova@apa.sk
 
Ing. Ivana Glončáková
poverená vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca – riaditeľka sekcie (500)
Katarína Jungová (asistentka riaditeľky)
Tel.č.: +421 905 414 836
E-mail: .katarina.jungova@apa.sk

Ing. Viera Kőnigová
poverená zastupovaním riaditeľky sekcie financovania podpôr (600)
E-mail: Viera.Konigova@apa.sk
Mgr. Andrea Velšicová (asistentka riaditeľa)
Tel.č.: +421 905 437 762
E-mail: Andrea.Velsicova@apa.sk 

Ing. Martina Rafajová, PhD.
riaditeľka sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci (700)
Mgr. Bernadeta Juhászová (asistentka riaditeľky)
Tel.č.: +421 918 612 651
E-mail: Bernadeta.Juhaszova@apa.sk