Vedenie PPA

Ing. Marek Čepko
generálny riaditeľ

Sekretariát GR
pevná linka: +421 2 526 300 47
E-mail: sekretariatGR@apa.sk
PhDr. Dalma Godová
Tel. č.: +421 918 612 375
E-mail : Dalma.Godova@apa.sk

Ing. Mgr. Andrej Kramár
poverený výkonom funkcie riaditeľa Sekcie informačných technológií
E-mail: Andrej.Kramar@apa.sk
Ing. Nikola Kakasová (asistentka riaditeľa)
Tel. č. : +421 918 612 426
E-mail : Nikola.Kakasova@apa.sk

Mgr. Ing. Peter Paulovič
riaditeľ Sekcie kontroly na mieste
E-mail: Peter.Paulovic@apa.sk
Helena Havelkova (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 915 762 069
E-mail: Helena.Havelkova@apa.sk

Ing. Martin Remiš
poverený výkonom funkcie riaditeľa Sekcie projektových podpôr
E-mail: Martin.Remis@apa.sk
Mgr. Magdaléna Ďurčová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 353
E-mail: Magdalena.Durcova@apa.sk

Ing. Peter Bognár
riaditeľ Sekcie priamych podpôr
E-mail: Peter.Bognar@apa.sk

Ing. Vladimír Kožuch
poverený výkonom funkcie riaditeľa Sekcie financovania
E-mail: Vladimir.Kozuch@apa.sk
Nikoleta Dunajovcová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 454
E-mail: Nikoleta.Dunajovcova@apa.sk

Mgr. Dominika Tenkelová
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky Sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci
E-mail: Dominika.Tenkelova@apa.sk
Bc. Nikoletta Semanová (asistentka riaditeľky)
Tel. č. : +421 918 612 616
E-mail: Nikoletta.Semanova@apa.sk

JUDr. Marián Šurda
riaditeľ Osobného úradu
E-mail: Marian.Surda@apa.sk
Viktória Černá (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 918 612 277
E-mail: Viktoria.Cerna@apa.sk

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ