Vedenie PPA

Mgr. Jozef Kiss, MA.
generálny riaditeľ
Andrea Malperová (sekretariát GR)
Tel. č.: +421 918 612 375
pevná linka: +421 2 526 300 47
E-mail: sekretariatGR@apa.sk
 
Ing. Daniela Navrátilová
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky Úseku informačných technológií a projektov IS
E-mail: Daniela.Navratilova@apa.sk
Marta Gulárová (asistentka riaditeľa)
Tel. č.: +421 905 873 685
E-mail: Marta.Gularova@apa.sk
 
Ing. Ondrej Humaj
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa Úseku platobného
E-mail: Ondrej.Humaj@apa.sk
Mgr. Lenka Kelemenová (asistentka riaditeľky)
Tel. č.: +421 918 612 112
E-mail: Lenka.Kelemenova@apa.sk

Mgr. Adriana Hosťovecká
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky Sekcie prierezových činností
E-mail: Andriana.Hostovecka@apa.sk 

Mgr. Dagmar Tureková
riaditeľka Osobného úradu
E-mail: Dagmar.Turekova@apa.sk
Viktória Černá (asistentka riaditeľky)
Tel. č.: +421 918 612 277
E-mail: Viktoria.Cerna@apa.sk
 
Mgr. Miroslava Valovičová
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky sekcie vnútorného auditu
Tel. č.: +421 918 612 309
E-mail: Miroslava.Valovicova@apa.sk

Mgr. Řezáč Marek
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa sekcie
E-mail: Marek.Rezac@apa.sk
Ing. Petra Baloghová
Tel. č.: +421 918 612 936
E-mail : Petra.Baloghova@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev