PPA / Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

25.05.2018

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Dňa 25.5.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý vznikol s cieľom zosúladenia vnútroštátneho práva s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov nadobúdajú účinnosť k rovnakému dňu.

25.05.2018

Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva podaním žiadosti: 1. E-mail na adresu : zodpovednaosoba@apa.sk , 2. Zásielkou doručenou na adresu : Zodpovedná osoba , Hraničná 12 , 815 26 Bratislava, 3. Osobne na adrese : Hraničná 12, 821 05 Bratislava , tel. kontakt : +421 918 612 429 v čase od 8:00 do 14:00 počas pracovného týždňa.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ