Ochrana osobných údajov

25-05-2018

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Dňa 25.5.2018 nadobúda účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý vznikol s cieľom zosúladenia vnútroštátneho práva s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nariadenie a zákon o ochrane osobných údajov nadobúdajú účinnosť k rovnakému dňu.

25-05-2018

Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva podaním žiadosti:

1. E-mail na adresu : zodpovednaosoba@apa.sk ,
2. Zásielkou doručenou na adresu : Zodpovedná osoba , Hraničná 12 , 815 26 Bratislava,
3. Osobne na adrese : Hraničná 12, 821 05 Bratislava , tel. kontakt : +421252733800 v čase od 8:00 do 14:00 počas pracovného týždňa.