PPA / Štátna a minimálna pomoc

Štátna a minimálna pomoc

04.05.2023

Štátna a minimálna pomoc

Z dôvodu zvýšenia transparentnosti procesov pri poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu Slovenskej republiky a zvýšenia verejnej kontroly procesov, zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra prehľad vyplatených pomocí prostredníctvom Ústredného portálu verejných služieb ľuďom.

https://data.gov.sk/dataset/dotacie-poskytovane-v-ramci-statnej-a-minimalnej-pomoci
Aktualizované k 04.05.2023

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ