Verejné obstarávanie

 


 

19.02.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Pracovná zdravotná služba

09.02.2021

Výzva na predkladanie ponúk

„Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku štátu v správe PPA

25.01.2021

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Upratovacie a čistiace služby

26.11.2020

Výzva na predkladanie ponúk

Obstaranie osobných ochranných pracovných prostriedkov“

05.03.2020

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Komplexné sťahovacie a dopravné služby regionálneho pracoviska PPA Zvolen

19.02.2020

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Dodávka kancelárskeho papiera

06.02.2020

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Opravy a servis motorových vozidiel pre regionálne pracoviská ZA, DK a TN

17.01.2020

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Upratovacie a čistiace služby

13.12.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Nákup a rozvoz podlahovej krytiny – kobercov na 5 regionálnych pracovísk PPA

12.12.2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Prístroje GPS na meranie plošných a líniových prvkov

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev