Verejné obstarávanie

 


 

14-06-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška – revízia elektrických zariadení

13-06-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Servis a prevádzka multifunkčných zariadení Triumph Adler

11-06-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Vykonanie certifikačného auditu na systém manažérstva bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013

24-05-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Presun majetku (inventár, kancelársky nábytok a drobné elektro), manipulácia s nákladom

05-04-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Osobné ochranné pracovné prostriedky

27-03-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Školenie na poskytovanie prvej pomoci

19-03-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Opravy a servis motorových vozidiel

28-02-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Mobilné prenosné terminály Zebra alebo ekv.

28-02-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Pracovná zdravotná služba

14-02-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Odvoz a likvidácia vyradeného neupotrebiteľného majetku