Verejné obstarávanie

 


 

05-03-2020

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Komplexné sťahovacie a dopravné služby regionálneho pracoviska PPA Zvolen

19-02-2020

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Dodávka kancelárskeho papiera

06-02-2020

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Opravy a servis motorových vozidiel pre regionálne pracoviská ZA, DK a TN

17-01-2020

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Upratovacie a čistiace služby

13-12-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Nákup a rozvoz podlahovej krytiny – kobercov na 5 regionálnych pracovísk PPA

12-12-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Prístroje GPS na meranie plošných a líniových prvkov

11-12-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Marketingová stratégia PPA

21-11-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Opravy a servis motorových vozidiel

15-11-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Komplexné vypracovanie záložných zmlúv týkajúcich sa PRV SR 2014-2020 systému CLLD v zmysle platnej legislatívy

08-11-2019

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Klientská aplikácia pre vytváranie a overovanie elektronického podpisu