Verejné obstarávanie

 


 

31.05.2024

Zákazka s nízkou hodnotou – Výzva na predkladanie cenových ponúk

Predmet zákazky: Externé hodnotenie vnútorného auditu PPA

Link: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/507547
Bližšie info o zákazke: andrea.durechovasokolikova@apa.sk

13.05.2024

Zákazka s nízkou hodnotou – Výzva na predkladanie cenových ponúk

Predmet zákazky: Výpočtová technika - nákup výkonných pracovných staníc Desktop PC a zobrazovacích jednotiek – LCD monitorov pre zamestnancov kontroly
Link: Vypoctova technika _ nákup výkonných pracovných staníc Desktop PC a LCD monitorov
Bližšie info o zákazke: andrea.durechovasokolikova@apa.sk

04.12.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Servisná podpora prostredia SAS
Viac info : Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

22.11.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Predĺženie a konsolidácia podpory na existujúce zariadenia HP
Bližšie info k VO na e-mailovej adrese: Lucia.Acova@apa.sk.
Viac info Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

16.11.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Predĺženie a konsolidácia podpory infraštruktúry DELL, bližšie info k VO na e-mailovej adrese: andrea.durechovasokolikova@apa.sk
Link.: Zákazka - Úrad vlády Slovenskej republiky (isepvo.sk)

15.11.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Predĺženie podpory infraštruktúry Fortinet, viac info k zákazke email: andrea.durechovasokolikova@apa.sk
Link.: Zákazka - Úrad vlády Slovenskej republiky (isepvo.sk)

09.11.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Servis a údržba multifunkčných zariadení Triumph Adler. Bližšie info k VO na e-mailovej adrese: Lucia.Acova@apa.sk.
Viac info : Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

19.09.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Služba pre plošné monitorovanie vybraných plôch pomocou satelitných snímok Planet – opakovaná súťaž
Viac info : Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

11.08.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Služba pre plošné monitorovanie vybraných plôch pomocou satelitných snímok Planet
Viac info: Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

07.08.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Zabezpečenie zberu a spracovania leteckých meračských snímok (LMS) pomocou nosiča DRON
Viac info : Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ