Verejné obstarávanie

 


 

04.12.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Servisná podpora prostredia SAS
Viac info : Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

22.11.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Predĺženie a konsolidácia podpory na existujúce zariadenia HP
Bližšie info k VO na e-mailovej adrese: Lucia.Acova@apa.sk.
Viac info Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

16.11.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Predĺženie a konsolidácia podpory infraštruktúry DELL, bližšie info k VO na e-mailovej adrese: andrea.durechovasokolikova@apa.sk
Link.: Zákazka - Úrad vlády Slovenskej republiky (isepvo.sk)

15.11.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Predĺženie podpory infraštruktúry Fortinet, viac info k zákazke email: andrea.durechovasokolikova@apa.sk
Link.: Zákazka - Úrad vlády Slovenskej republiky (isepvo.sk)

09.11.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Servis a údržba multifunkčných zariadení Triumph Adler. Bližšie info k VO na e-mailovej adrese: Lucia.Acova@apa.sk.
Viac info : Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

19.09.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Služba pre plošné monitorovanie vybraných plôch pomocou satelitných snímok Planet – opakovaná súťaž
Viac info : Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

11.08.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Služba pre plošné monitorovanie vybraných plôch pomocou satelitných snímok Planet
Viac info: Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

07.08.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Zabezpečenie zberu a spracovania leteckých meračských snímok (LMS) pomocou nosiča DRON
Viac info : Vyhľadávanie zákaziek - ÚVO (gov.sk)

21.07.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Rozšírenie existujúcej Dell infraštruktúry- komunikačná infraštruktúra
Viac info: JOSEPHINE - Rozšírenie existujúcej Dell infraštruktúry - komunikačná infraštruktúra (proebiz.com)

02.06.2023

Výzva na predkladanie ponúk

Predmet zákazky: Dodanie družicových snímok pre výkon kontroly diaľkového prieskumu Zeme (satelitné scény DPZ)
Viac info: https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/607616?cHash=8f82e595b90311cad148905c3cb960a1

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ