Žiadosti o projektové podpory

Z dôvodu zvýšenia transparentnosti procesov pri poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu Európskej únie a Slovenskej republiky, verejnej kontroly administrácie žiadostí o projektové podpory, ako aj z dôvodu častých otázok širokej verejnosti zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra prehľad všetkých žiadostí o projektové podpory, ktoré žiadatelia predložili na Pôdohospodársku platobnú agentúru.

  Údaje aktualizované k dňu 31.01.2024

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ