01.10.2015

Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2015/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

oznamuje

všetkým žiadateľom o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2015/2016 možnosť podávania žiadosti o podporu v termíne

od 30. septembra 2015 do 15. októbra 2015.

Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2015/2016 vrátane formulárov nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu - Rastlinné komodity – Propagácia v členskom štáte.


Kontakt:

Ing. Stanislav Hoťka – riaditeľ odboru poľnohospodárskych komodít
e-mail: stanislav.hotka@apa.sk
mobil: 0918/612 311

V Bratislave dňa   28. 09. 2015

    MVDr. Stanislav Grobár
    generálny riaditeľ   

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ