Tlačové správy

15.06.2023

PPA OD DNES PRIJÍMA ŽIADOSTI NA PODPORU VZDELÁVANIA A MARKETINGU.

Bratislava, 15. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnes prijíma žiadosti v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Výzvy č. 68/PRV/2023 z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie.

14.06.2023

NA PODPORU FUNKCIE LESOV PÔJDE 6 MILÓNOV EUR – NA PODANIE ŽIADOSTI ZOSTÁVA SEDEM DNÍ.

Bratislava, 14. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra od 20. marca 2023 prijíma žiadosti v rámci výzvy na  podporu mimoprodukčných funkcií lesa. Na výzvu je alokovaná suma 6 miliónov EUR a podávať žiadosti môžu žiadatelia ešte sedem dní, teda do 20. júna 2023. Do dnešného dňa evidujeme 64 žiadostí v hodnote vyše 4 062 000 EUR.

13.06.2023

OPRÁVNENÉ KAFILÉRIE MÔŽU ŽIADAŤ O DOTÁCIU NA KADÁVERY.

Bratislava, 13. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci na toto opatrenie v termíne od 13. júna 2023 do 14. júna 2023. 

01.06.2023

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O DOTÁCIU V CELKOVEJ VÝŠKE 1,2 MIL EUR NA KONTROLU ÚŽITKOVOSTI, TESTOVANIE A ODHAD PLEMENNEJ HODNOTY.

Bratislava, 1. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnes prijíma žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci – dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty. Termín na posielanie žiadostí je od 1. júna 2023 do 5. júna 2023. Alokácia na túto dotáciu je 1 200 000 EUR.

01.06.2023

PPA POMÔŽE 40 MILIÓNOVOU VÝZVOU NA ROZVOJ VIDIEKA.

Bratislava, 1. jún 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnes prijíma žiadosti o nenávratný finančný príspevok Výzvy č. 66/PRV/2023 z programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 pre opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

12.05.2023

PPA PRIPOMÍNA ŽIADATEĽOM POMOCI POTRAVINÁROM, ŽE FINANČNÉ ZÚČTOVANIE MUSIA STIHNÚŤ DO 15. MÁJA 2023

Bratislava, 12. máj 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) prijíma zúčtovanie od žiadateľov z Výzvy na poskytnutie štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine. Tí majú, v zmysle Schémy štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine (SA.104395 (2022/N) a zmluvy o poskytnutí dotácie, povinnosť urobiť finančné zúčtovanie dotácie do 15. mája 2023.

11.05.2023

ŽIADATELIA SA MÔŽU PRIHLASOVAŤ DO ŠKOLSKÉHO PROGRAMU NA BUDÚCI ŠKOLSKÝ ROK.

Bratislava, 10. máj 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva žiadateľov o zabezpečenie činností v školskom programe pre školský rok 2023/2024 na predkladanie žiadostí o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činnosti alebo žiadosti o zmenu alebo doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činnosti. Termín, do kedy tak môžu všetci žiadatelia urobiť je do 31. mája 2023.

10.05.2023

PPA ZVEREJŇUJE VÝZVU V HODNOTE 700 TISÍC EUR, URČENÝCH NA ZALOŽENIE A VEDENIE PLEMENNEJ KNIHY A PLEMENÁRSKEJ EVIDENCIE.

Bratislava, 10. máj 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2023 na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie. Výzva na túto dotáciu je otvorená od dnes 10. mája 2023 do 26. mája 2023.

09.05.2023

PPA VYPLÁCA PRIAME PODPORY ŽIADATEĽOM SPRÁVNE, NEVYPLATENÉ ZOSTÁVAJÚ IBA TIE, KTORÉ JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ.

Bratislava, 9. máj 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pokračuje vo vyplácaní priamych podpôr za rok 2022 a vyše 80% rozhodnutí už zaslala žiadateľom, ktorí peniaze následne dostávajú na účty. PPA má zo zákona na vydanie rozhodnutia 13 mesiacov od podania žiadosti. V tomto prípade teda do 30. 6. 2023. 

26.04.2023

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O DOTÁCIE NA PLATBY POISTNÉHO V POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRVOVÝROBE.

Bratislava, 26. apríl 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje Výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ