Tlačové správy

20.03.2023

NA PODPORU FUNKCIE LESOV PÔJDE 6 MILÓNOV EUR – PPA ZVEREJNILA VÝZVU

Bratislava, 20. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na mimoprodukčné funkcie lesa. Na výzvu je alokovaná suma 6 miliónov EUR a podávať žiadosti môžu žiadatelia od dnes 20. marca 2023 do 20. júna 2023.

16.03.2023

REGIONÁLNE PRACOVISKÁ PPA BUDÚ POSKYTOVAŤ PORADENSTVO ŽIADATEĽOM.

Bratislava, 16. marec 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) chce pomôcť žiadateľom o priame podpory na rok 2023 zvládnuť všetky novinky, ktoré prináša nové programové obdobie 2023 – 2027. 

17.02.2023

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O DOPLNKOVÚ PLATBU NA DOBYTČIE JEDNOTKY – PRÁVNICKÉ OSOBY TO MUSIA UROBIŤ ELEKTRONICKY.

Bratislava, 17. februára 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnešného dňa prijíma žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2023.
Termín predkladania žiadostí je od 17. februára 2023 do 28. februára 2023.

06.02.2023

PPA SPĹŇA VŠETKY PODMIENKY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI A ZA JEJ ZÁKLAD POVAŽUJE PREVENCIU.

Bratislava, 6. februára 2023: Vedenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) si uvedomuje, že kybernetická a informačná bezpečnosť je nielen celospoločenským, ale aj globálnym problémom a vníma ju ako kľúčovú oblasť pre zaistenie kontinuity činnosti agentúry. Kontroly a audity, ktoré v tejto oblasti uskutočnili v agentúre aj externé autority, potvrdili, že systém je nastavený dobre.

30.01.2023

PPA UPOZORŇUJE NA PRAKTIKY POCHYBNÝCH „VYBAVOVAČOV“.

Bratislava, 30. januára 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) upozorňuje, že pre úspešné získanie dotácie alebo podpory, nie potrebné reagovať na ponuky osôb alebo firiem, ktoré sľubujú, že za finančnú odplatu zariadia, aby žiadosť bola vyplatená.

26.01.2023

PPA POKRAČUJE VO VYPLÁCANÍ PLATIEB – TAKMER 80% ROZHODNUTÍ UŽ POSLALA POĽNOHOSPODÁROM

Bratislava, 26. januára 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pokračuje vo vyplácaní priamych podpôr za rok 2022. Takmer 80% rozhodnutí už zaslala žiadateľom, ktorí peniaze následne dostávajú na účty.

13.01.2023

PPA SPUSTILA VYPLÁCANIE PLATIEB – IDE O HISTORICKY NAJSKORŠÍ TERMÍN SPUSTENIA PLATIEB V NOVOM ÚČTOVNOM ROKU

Bratislava, 13. januára 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) začala dnešným dňom vyplácanie platieb v roku 2023. Je to historicky najskorší začiatok vyplácania v novom účtovnom roku, nakoľko v minulých rokoch sa tak dialo vždy až po uzavretí starého účtovného obdobia, čo bolo najskôr až na prelome mesiacov január a február.

02.01.2023

PPA PRIPOMÍNA, ŽE OD DNEŠNÉHO DŇA SA POĽNOHOSPODÁRI MÔŽU PRIHLASOVAŤ DO VÝZVY NA 50 MILIÓNOV EUR.

Bratislava, 2. januára 2023: PPA pripomína poľnohospodárom, že od dnešného dňa sa môžu prihlasovať do výzvy č. 65/PRV/2022 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Alokácia na uvedenú výzvu predstavuje sumu 50 miliónov EUR v členení na základné zdroje PRV 2014-2022 a zdroje EURI.

09.12.2022

PPA POSLALA NA ÚČTY POĽNOHOSPODÁROV MILIARDU EUR.

Bratislava, 9. decembra 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila poľnohospodárom od získania trvalej akreditácie (15.10.2021) 1 miliardu EUR.
PPA týmto číslom dokazuje že je dnes plnohodnotne a transparentne fungujúca banková inštitúcia pre poľnohospodárov.

06.12.2022

POLOVICA PLATIEB NA SUCHO 2022 A PRIAME PLATBY JE UŽ NA ÚČTOCH ŽIADATEĽOV.

Bratislava, 6. december 2022: PPA posiela na účty poľnohospodárov ďalšie peniaze. Polovicu platieb na Sucho 2022 a prvé priame platby už poslala, pričom to predstavuje sumu vyše 20 miliónov EUR na Sucho 2022 a 130 miliónov EUR v rámci priamych platieb.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ