01.05.2019 - 30.04.2020

  Trvanie záväzku od 1.mája do 30.apríla nasledujúceho roka, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov

Trvanie záväzku od 1.mája do 30.apríla nasledujúceho roka, ktorý je potrebný dodržiavať počas obdobia 5 rokov