16-05-2019 - 09-06-2020

  Žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania

Žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania