01.05.2019 - 30.04.2020

  OŠ_prasnice - zaslať hlásenie o odstave ciciakov na RP PPA do 10 pracovných dní od skončenia odstavu všetkých ciciakov v turnuse

OŠ_prasnice - zaslať hlásenie o odstave ciciakov na RP PPA do 10 pracovných dní od skončenia odstavu všetkých ciciakov v turnuse