16-05-2019 - 09-06-2019

  Žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania

LEKS - žiadosť predložená po konečnom termíne bude znížená sankciou o 1% za každý pracovný deň omeškania